30.05.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

150. rocznica urodzin Bronisława Gembarzewskiego

150 lat temu, 30 maja 1872 r., w Petersburgu urodził się Bronisław Gembarzewski, historyk wojskowości, pułkownik saperów, muzeolog, malarz batalista, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie.

Po ukończeniu klasy szóstej w IV Gimnazjum w Warszawie, Gembarzewski kontynuował od 1890 r. naukę w Cesarskim Mikołajewskim Gimnazjum w Carskim Siole, gdzie zaczął rozwijać swoje zainteresowania batalistyką i archeologią wojskową. W 1892 r. zdał maturę i rozpoczął służbę wojskową w wojskach saperskich. Następnie jako wolny słuchacz podjął studia w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych (1892-1894) w klasie malarstwa batalistycznego prof. B. P. Willewalde’a. W trakcie studiów zainteresował się ikonografią dawnego wojska polskiego. W latach 1895-1896 kształcił się w Conservatoire National des Arts et Metiers w Paryżu i prowadził badania nad epoką napoleońską. Dzięki pracy w Muzeum Zarządu Głównego Intendentury udało mu się dotrzeć do warszawskich i petersburskich archiwów państwowych, gdzie dokumentował wszystko, co było związane z uzbrojeniem wojska polskiego. Opracowany materiał okazał się bezcenny dla Komisji Specjalnej do Rewindykacji Polskich Zabytków w Rosji po 1921 r. Uczestniczył w pracach Cesarskiego Towarzystwa Historyczno-Wojskowego w Petersburgu. Od 1916 do 1936 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Narodowego m. st. Warszawy, był także pomysłodawcą i dyrektorem Muzeum Wojska przy Ministerstwie Spraw Wojskowych w l. 1920-1939. Gembarzewski ilustrował własne prace naukowe i dzieła innych autorów w zakresie wojskowości. Stworzył ilustracje do Encyklopedii Staropolskiej Ilustrowanej Zygmunta Glogera. 

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo i uwięziony na Pawiaku. Po uwolnieniu brał udział w akcji ratowania zabytków Muzeum Wojska w Warszawie. Zmarł 11.12.1941 r. w Warszawie.

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/bronislaw-gembarzewski

Scheduled AKTUALNOŚCI >HISTORIA >WYDARZENIA

Geolog i podróżnik Karol Bohdanowicz 🗓

5 czerwca przypada 75. rocznica śmierci geologa, geografa i podróżnika Karola Bohdanowicza.
05 06.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Dzień Dziecka w Instytucie Polskim 🗓

1 czerwca Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaprosił dzieci z Polskiej Macierzy Szkolnej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka.
01 06.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu 🗓

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.
30 05.2022 AKTUALNOŚCI, INNE, WYDARZENIA