30.05.2022 AKTUALNOŚCI, HISTORIA, WYDARZENIA

Polskie znaki pamięci w Sankt Petersburgu

28 maja Polonia i Polacy mieszkający w Sankt Petersburgu, podobnie jak co roku w maju, w ramach Dni Polskiego Dziedzictwa, spotkali się, by odwiedzić polskie znaki pamięci.

Objazd rozpoczął się od Twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie osadzony był Tadeusz Kościuszko. Biało – czerwone kwiaty złożono przy Kamieniu Sołowieckim, tablicach upamiętniających: inżyniera Stanisława Kierbedzia przy Moście Błagowieszczeńskim, pianistkę Marię Szymanowską przy ul. Italiańskiej, Adama Mickiewicza przy ul. Kazanskiej oraz pod pomnikiem wieszcza w Grafskim piereułku. Na koniec udano się do bazyliki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie, miejscu ostatniego spoczynku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1798 – 1938. Zwiedzającym towarzyszył przewodnik, który przybliżył zgromadzonym historię Polski i opowiedział o wkładzie Polaków w rozwój miasta nad Newą. W wydarzeniu wzięła udział licznie zgromadzona Polonia, duszpasterz Polonii o. Jacek Dutka, Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski oraz p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska.

Fot. Władimir Żełtow

Scheduled AKTUALNOŚCI HISTORIA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA