25.08.2022 AKTUALNOŚCI, LITERATURA, WYDARZENIA

„Miłosz i długi cień wojny”

Wydawnictwo Iwana Limbacha przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu wydało książkę Ireny Grudzińskiej – Gross „Miłosz i długi cień wojny”.

Publikacja pokazuje czytelnikowi Miłosza z perspektywy człowieka uwikłanego w konflikt, postrzegającego w wielu wymiarach tragiczne wydarzenie, jakim była II wojna światowa.

Książka „Miłosz i długi cień wojny” dostępna jest w Bibliotece Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.

Postoned AKTUALNOŚCI >LITERATURA >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA