5.11.2022 HISTORIA, INNE, WYDARZENIA

Dni Pamięci

W dniach 30 października – 5 listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu i organizacji polonijnych odwiedzili mogiły Polaków na cmentarzach Petersburga i Borowicz (obw. nowogrodzki).

30 października, w obchodzonym w Rosji Dniu Pamięci Ofiar Politycznych Represji, Generalny Konsul RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski wspólnie z konsulami Unii Europejskiej złożył kwiaty pod Kamieniem Sołowieckim w Petersburgu, upamiętniającym ofiary politycznych represji.

Konsul Generalny RP wraz z Kongresem Polaków w Sankt Petersburgu oraz przedstawicielami petersburskiego „Memoriału” wziął udział w uroczystościach na cmentarzu w Lewaszowie, gdzie złożył kwiaty i zapalił znicze przy pomnikach pamięci Polaków oraz katolików ZSRR, upamiętniających pomordowanych Polaków, a także przy znakach pamięci Rosjan, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Niemców, Żydów, Ukraińców, Białorusinów i innych narodów.

1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych, tradycyjnie już, na cmentarzu w Lewaszowie spotkali się Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Grzegorz Ślubowski, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska i licznie zgromadzona miejscowa Polonia. Nabożeństwo prowadził biskup pomocniczy Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, Nikołaj Dubinin oraz proboszcz kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, o. Paweł Krupa. W trakcie modlitwy zgromadzeni składali kwiaty i zapalali znicze w miejscach pochówku ofiar politycznych represji różnych wyznań i narodowości, w tym przy pomnikach „Pamięci Polaków – ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937–1938” oraz „Katolikom ZSRR” i innych znakach pamięci.

3 listopada Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski przebywał w Borowiczach (obw. nowogrodzki), by oddać hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego – więźniom łagru NKWD-MWD nr 270. Złożył kwiaty i zapalił znicze przy polskiej tablicy w Ustju i na cmentarzu w Jogle, którego głównym elementem są krzyż i głaz z wyrytym napisem „Żołnierzom Armii Krajowej”. W łagrze nr 270 MWD-NKWD w latach 1944-1949 więzionych było blisko 6 tysięcy obywateli II RP. Ponad 600 z nich z głodu, chorób i wycieńczenia zmarło i na zawsze pozostało w borowickiej ziemi. Polskie znaki pamięci ustanowiono w latach 1993-2004 staraniem Środowiska Borowiczan oraz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.

5 listopada Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska, o. Michał Marchewka SVD oraz przedstawiciele Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu odwiedzili miejscowe cmentarze. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach wybitnych Polaków, którzy na zawsze pozostali w petersburskiej ziemi. Odwiedzono Smoleński Cmentarz Luterański, gdzie znajdują się groby m.in. rodziny wybitnego inżyniera, budowniczego mostów Stanisława Kierbedzia, księgarza i wydawcy Maurycego Bolesława Wolffa, badacza Jakucji Edwarda Piekarskiego, geodety wojskowego gen. Hieronima Stebnickiego, malarza Jana Ciąglińskiego. Na sąsiednim Smoleńskim Cmentarzu Prawosławnym pochylono się nad mogiłą pierwszego prezesa SKO „Polonia” Rajmunda Piotrowskiego. Na cmentarzu zwanym Mostki Literackie zatrzymano się przy nagrobkach orientalistów Ignacego Kraczkowskiego i Teodora Szumowskiego, psychiatry, neurologa Jana Szeligi Mierzejewskiego, a także architekta Stefana Kryczyńskiego. Kolejnym przystankiem była Nekropolia Mistrzów Sztuki przy Ławrze św. Aleksandra Newskiego, gdzie wspominano pianistkę i kompozytorkę Marię Szymanowską oraz wiolonczelistę Aleksandra Wierzbiłłowicza.

(1) День памяти жертв политических репрессий. Левашовское кладбище. – YouTube

(2) День поминовения усопших – YouTube

Postoned HISTORIA >INNE >WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w Sankt Petersburgu 🗓

W sobotę, 9 września, z inicjatywy Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego Sankt Petersburgu odbyło się XII Narodowe Czytanie.
09 09.2023 LITERATURA, WYDARZENIA

„Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń” 🗓

Książka Iriny Flige to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona historii Sandarmochu – jednego z największych cmentarzysk ofiar stalinowskich represji.
05 08.2023 HISTORIA, WYDARZENIA