10.02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

83. rocznica deportacji

10 lutego, w 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków na Wschód w Sankt Petersburgu uczczono pamięć tysięcy ofiar wywózek.

W bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie została odprawiona msza święta w intencji ofiar deportacji w głąb ZSRS. Po nabożeństwie odbyło się tradycyjne spotkanie „Ocalmy od zapomnienia!”, podczas którego wspólnie czytano relacje z miejsc zesłań i deportacji Polaków, z północnej Rosji, Syberii, Kazachstanu. W wydarzeniu wzięły udział p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska i wicekonsul Inga Postuła.

Masowe deportacje, przeprowadzone 10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. dotknęły tysiące polskich rodzin zamieszkujących wschodnie województwa II Rzeczypospolitej, w tym osób aresztowanych przez NKWD, osadników wojskowych, urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, pracowników PKP.

W przeddzień rocznicy na grobie Tamary Pietkiewicz (ur. 29.03.1920 w Piotrogrodzie- zm. 18.10.2017 w Petersburgu) – aktorki, teatrologa, pisarki polskiego pochodzenia, więźniarki sowieckich łagrów w Kirgizji i Republice Komi w latach 1943–1950, p.o. dyrektora IP w Sankt Petersburgu Joanna Ślubowska złożyła biało-czerwone kwiaty i zapaliła znicze.

Polecamy Państwa uwadze autobiograficzną książkę T. Pietkiewicz „Jak bucik bez pary” (1993 r., polskie wydanie 2009), opowieść o tragicznym losie człowieka w systemie Gułagu.

Fot. E. Martynowicz
Fot. E. Martynowicz
Postoned HISTORIA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA