12.02.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Pamięć o królu

12 lutego, w 225. rocznicę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu została odprawiona uroczysta msza święta.

Po nabożeństwie zebrani udali się do krypty królewskiej, która była miejscem spoczynku ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez 140 lat, od 1798 do 1938 r., kiedy to trumna z jego doczesnymi szczątkami została przewieziona do ojczyzny. Konsul Generalny Grzegorz Ślubowski, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska złożyli kwiaty. W uroczystości wzięli udział – duchowieństwo i licznie zgromadzona petersburska Polonia.

Stanisław August Poniatowski w mieście nad Newą spędził ostatnie 11 miesięcy życia, tu zmarł i został pochowany z honorami królewskimi w krypcie kościoła św. Katarzyny.

W posadzce świątyni umieszczona jest replika historycznej płyty przykrywającej niegdyś królewską kryptę.

Łaciński napis na niej głosi:

STANISŁAW AUGUST

Król Polski, Wielki Książę Litewski

Wymowny przykład zmienności losu

Pomyślny rozumnie, przeciwny mężnie znosił

Zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798

W 66 roku życia

Paweł I Samodzierżca

i Cesarz wszech Rosji

Przyjacielowi i gościowi

Położył

Postoned HISTORIA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA