22.03.2023 LITERATURA, WYDARZENIA

Pamięci Bolesława Maurycego Wolffa

W dniu 22 marca w siedzibie Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Bolesława Maurycego Wolffa w związku ze 140. rocznicą śmierci księgarza i wydawcy.

Wykład przygotowała i wygłosiła profesor Tamara Smirnowa, wybitna specjalistka w dziedzinie historii Polaków w mieście nad Newą.

W wydarzeniu wziął udział Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski.

W 140. rocznicę śmierci Bolesława Maurycego Wolfa przedstawiciele Instytutu Polskiego i Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu złożyli kwiaty i zapalili znicze na jego grobie.

Bolesław Maurycy Wolff, urodzony w Warszawie w 1825 r., był jednym z największych wydawców i księgarzy przedrewolucyjnej Rosji. Przyjechał do Petersburga w 1848 r. i przez wiele lat odgrywał eksponowaną rolę w życiu publicznym stolicy. Jego księgarnię w Gościnnym Dworze regularnie odwiedzali dygnitarze państwowi, arystokraci, pisarze, uczeni. Księgarnia Wolffa posiadała najobszerniejszą w tamtym czasie w Imperium Rosyjskim ofertę książek zagranicznych. Jako wydawca Wolff położył nieocenione zasługi także w promowaniu twórczości rosyjskich autorów.

W cieniu głównej aktywności B.M. Wolffa pozostają zazwyczaj wysiłki na rzecz promocji kultury polskiej. Tymczasem jego zasługi w tej dziedzinie trudno przecenić. Na przełomie lat 40. i 50. XIX w. wydał on około 150 tomów dzieł, ukazujących osiągnięcia literackie polskich autorów. Przyczynił się także do wypromowania twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza w Rosji. B.M. Wolff utrzymywał ścisłe kontakty z wybitnymi przedstawicielami Polonii petersburskiej, co czyniło go pośrednikiem w kontaktach z elitami rosyjskimi. Dzięki takiej postawie księgarnia stawała się miejscem spotkania dwóch narodów na przekór konfliktowi politycznemu.

Zmarł w Petersburgu w 1883 r. i został pochowany na Smoleńskim Cmentarzu Luterańskim.

Лекция Тамары Михайловны Смирновой, профессора, доктора исторических наук о Маврикии О.Вольфе. – YouTube

Postoned LITERATURA WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA