9.04.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Upamiętnienie ks. K. R. Budkiewicza w Sankt Petersburgu

9 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, w bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca ks. Konstantego Romualda Budkiewicza, proboszcza parafii, w związku z 100. rocznicą jego męczeńskiej śmierci.

Uroczystą mszę świętą odprawił biskup pomocniczy archidiecezji moskiewskiej Nikołaj Dubinin.

Obecni byli Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska.

Ks. Konstanty Romuald Budkiewicz (01.07.1867-31.03/01.04.1923) – duchowny Kościoła katolickiego i działacz społeczny. Po ukończeniu gimnazjum w Lublinie wstąpił do Seminarium Duchownego w Sankt Petersburgu, kontynuował naukę w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej. W 1893 r. ukończył akademię i otrzymał święcenia kapłańskie. W 1903 r. został wikariuszem kościoła św. Katarzyny w Sankt Petersburgu, a w 1905 r. proboszczem tej świątyni. Od 1908 r. pełnił funkcję dziekana dekanatu petersburskiego. W swojej działalności społecznej w szczególny sposób skupiał się na edukacji i dobroczynności. Otworzył szkołę zawodową dla dziewcząt oraz pięć szkół elementarnych, zaprosił do miasta nad Newą Urszulę Ledóchowską, która prowadziła tutaj internat dla dziewcząt. Brał aktywny udział w pracach Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski”, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz innych organizacji. Po wybuchu I wojny światowej został wiceprezesem, później prezesem Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Po rewolucji pozostał w Piotrogrodzie, udzielając wsparcia miejscowym katolikom. W 1918 r. mianowano go papieskim prałatem i wikariuszem generalnym przy arcybiskupie Janie Cieplaku. Organizował tajne nauczanie religii dla dzieci. W 1922 r. brał udział w pertraktacjach z władzami w sprawach kościelnych, został pełnomocnikiem arcybiskupa Jana Cieplaka ds. uregulowania stosunku Kościoła katolickiego w Rosji do władz sowieckich, był autorem raportu nt. stanu Kościoła pod rządami bolszewików. Sprzeciwiał się konfiskacie mienia kościelnego. Konsekwentnie odmawiał wyjazdu w celu ratowania się przed represjami. Przez władze sowieckie został oskarżony razem z innymi duchownymi o stworzenie antysowieckiej organizacji kontrrewolucyjnej. Skazano go na śmierć w procesie pokazowym w Moskwie i rozstrzelano w noc wielkanocną z 31 marca na 1 kwietnia 1923 r.

W 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny duchownego.

Fot. Michael Fateyeff

Postoned HISTORIA WYDARZENIA

🗓

8 kwietnia w Instytucie Polskim odbyło się spotkanie z cyklu „Polacy w Sankt Petersburgu” poświęcone wybitnemu polskiemu architektowi Marianowi Lalewiczowi.
08 04.2024 WYDARZENIA

🗓

Pokaz filmu "Świat Józefa" w reż. Rafała Wieczyńskiego.
24 03.2024 HISTORIA, WYDARZENIA