13.04.2023 AKTUALNOŚCI, HISTORIA

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

80 lat temu świat dowiedział się o zbrodni ludobójstwa – w Katyniu odkryto masowe groby oficerów Wojska Polskiego zabitych strzałem w tył głowy. Zginęli na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Ustanowiony w 2007 roku uchwałą Sejmu RP Dzień Pamięci przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W kwietniu i maju 1940 r. prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zostało zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów, policjantów i funkcjonariuszy państwowych – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. Ciała zamordowanych Polaków wrzucano do bezimiennych, masowych grobów tak, aby nigdy nie zostały odnalezione. Prawda o sprawcach ludobójstwa stała się obiektem zakłamania historycznego i narzędziem sowieckiej propagandy. Oficjalnie potwierdzona została dopiero 50 lat później.

„…Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń.” To słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II na spotkaniu z Rodzinami Katyńskimi w 1996 r.

Fot. Instytut Pamięci Narodowej

Postoned AKTUALNOŚCI >HISTORIA

„Sandarmoch. Dramaturgia znaczeń” 🗓

Książka Iriny Flige to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona historii Sandarmochu – jednego z największych cmentarzysk ofiar stalinowskich represji.
05 08.2023 HISTORIA, WYDARZENIA