2.05.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Majowe uroczystości w Sankt Petersburgu

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski, p.o. dyrektora Instytutu Polskiego Joanna Ślubowska oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele Polonii wzięli udział w uroczystej mszy św. w bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie w Sankt Petersburgu. Homilię wygłosił proboszcz parafii o. Paweł Krupa OP. Po nabożeństwie polscy dyplomaci złożyli kwiaty w krypcie, która przez 140 lat była miejscem ostatniego spoczynku króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Fot. E. Martynowicz

Postoned HISTORIA WYDARZENIA

Narodowy Dzień Niepodległości w Sankt Petersburgu 🗓

105 lat temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość i po 123 latach zaborów powróciła na mapę świata.
14 11.2023 HISTORIA, WYDARZENIA

Koncert Chopinowski 🗓

8 października, z okazji 174. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w Muzeum Samojłowych w Sankt Petersburgu odbył się tradycyjny Koncert Chopinowski.
18 10.2023 Bez kategorii, MUZYKA, WYDARZENIA