Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 09.00 – 17.00

Biblioteka

wtorek      14.00 – 17.00

czwartek  16.00 – 19.00

Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu:

– osobiście w każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.00

– pocztą na adres: 191036 Sankt Petersburg, 5-ya Sovetskaya 12

– elektronicznie na adres petersburg@instytutpolski.pl z dopiskiem „petycje, skargi, wnioski”