Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera przez Instytut Polski w Petersburgu

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/ Pana danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu
 2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 1. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu przesyłania za pomocą newslettera informacji o programie i działalności Instytutu Polskiego w Petersburgu Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do otrzymywania newslettera.
 2. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Instytutu Polskiego w Petersburgu
 5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z właściwego mechanizmu rezygnacji, zamieszczonego w stopce każdego newslettera lub przesłanie stosownej informacji na adres …
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-20 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddawane profilowaniu.
 8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa