23.03.2022 Evenemang, Teater Högskolan för Scen och Musik, Fågelsången 1, Göteborg⁠

Matej Matejka och Elisabeth Gunawan på PARSE-konferens i Göteborg 🗺

Det internationella konstnärsparet kommer att genomföra workshoppen om våld i konsten: ”Creative Transformations of Anger and Violence for a Contemporary Audience”. Konferensens ämnen inkluderar estetik, förkroppsligande, miljö, materialitet och statligt våld som praktik.

PARSE är Konstnärliga fakultetens plattform för konstnärlig forskning som arrangerar internationella forskningskonferenser för utbyte av kunskap och idéer, nätverkande och multidisciplinärt samarbete. De riktar sig särskilt till konstnärer och forskare inom olika konstformer. I år är temat för konferensen Violence. Konferensen är på engelska.

Violence: Den fjärde forskningskonferensen och biennalen PARSE vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, sköts upp till den 22/23 mars 2022 på grund av covid-restriktioner. Denna konferens bjuder in bidrag, som tar upp frågan om våld, i olika format – paneler, föreställningar, evenemang, visningar och diskussioner – och föreslår ett möte mellan samtida konstnärlig forskning och andra forskningsområden.

Motsägelser, Aten, 2021. Foto: V. Kritikos

Workshopen anordnas av Elisabeth Gunawan, en kinesisk indonesisk skådespelare, teaterskapare och performativ konstnär, och Matej Matejka, teaterchef, lärare i rörelse, skådespelare och grundare av Studio Matejka i Polen. Han har arbetat med Teater ZAR och Grotowski Institutet i Wrocław sedan 2006.

Workshopen kommer att ledas av MC Coble.


Datum: onsdag 23 mars 2022⁠
Tid: 09:00-12:00⁠
Plats: HSM, A304 Malmgrenstudion⁠
Adress: Högskolan för Scen och Musik, Fågelsången 1, Göteborg⁠
Språk: engelska

Klicka här för att läsa mer och registrera dig.


Foto: Matej Matejka av T. Papuczys

Scheduled Evenemang >Teater
Högskolan för Scen och Musik, Fågelsången 1, Göteborg⁠ Map

Januariupproret 160 år – ”Den 27 mars

Björn Sällqvist, skådespelare och ättling till en polsk deltagare i Januariupproret läser dikten ”Den 27 mars 1863” av Karl Wetterhoff, som publicerades i tidningen Fäderneslandet den 1 april 1863. Vi uppmärksammar Januariupproret som bröt ut den 22 januari 1863 - för 160 år sedan - med den svenska dikten om Januariupproret.
27 03.2023 Aktuellt, Evenemang, Historia, Litteratur

Kwartludium möter Marsel Nichan – porträttkonsert i

Ett polsk-svenskt samarbete där Kwartludium presenterar nyskriven musik av Marsel Nichan. Marsel målar upp associativa ljudbilder med sin musik och bygger upp dramaturgin i hans verk likt filmmusik som beskriver ett tema, en händelse, en berättelse eller en tillvaro.
25 03.2023 Aktuellt, Evenemang, Musik

Nationella minnesdagen för polacker som räddade judar

Nationella minnesdagen för polacker som räddade judar under den tyska ockupationen inrättades 2018 på initiativ av Polens president. Datumet fastställdes till 24 mars, vilket infaller på årsdagen av mordet på familjen Ulma från Markowa (i sydöstra Polen) som gömde den judiska familjen Goldman i sitt hem. Den 24 mars 1944 mördade tyska gendarmer båda familjerna eftersom från och med hösten 1941 infördes dödstraff för alla former av hjälp till judar inom det tyskockuperade Polens gränser. Paret Ulma utnämndes 1995 av staten Israel till rättfärdiga bland folken för sina insatser.
24 03.2023 Aktuellt, Evenemang, Historia