22.05.2019 Verejná diskusia

Nové zistenia o voľbe kard. Karola Wojtyłu za pápeža a atentáte na pápeža Jána Pavla II. v kontexte nových dokumentov zo sovietskych archívov

22. 5. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

V Bratislave sa uskutoční stretnutie s Dr. Andrzejom Grajewským, uznávaným poľským politológom, redaktorom týždenníka Gość Niedzielny, bývalým členom správnej rady Ústavu národnej pamäti Poľskej republiky, na ktorom predstaví nové zistenia týkajúce sa voľby kardinála Karola Wojtyłu za pápeža, ako aj okolnosti atentátu na Svätého Otca podľa dokumentov z archívov bývalého Sovietskeho zväzu.

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Cesty Jána Pavla II.

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na aprílovom stretnutí tému apoštolských ciest Jána Pavla II. do Poľska.
25 04.2024 Verejná diskusia

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
25 03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Trojmorie – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni v spolupráci Veľvyslanectvom Rumunska v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom východných štúdií vo Varšave pripravili seminár
15 03.2024 Verejná diskusia