3.10.2019 Verejná diskusia

Poľsko a Slovensko v roku 1939: koniec mieru, začiatok vojny

3. 10. / 17:00, Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Rok 1939 priniesol mnoho udalostí, ktoré mali značný vplyv na poľsko-slovenské vzťahy. Útok Nemecka na Poľsko, začínajúca sa 2. svetová vojna a účasť Slovenska v nej diametrálne zmenili situáciu. Ako hodnotiť tieto udalosti z perspektívy osemdesiatich rokov? Čo nové vieme o tom, čo sa stalo medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1939? Aké to malo následky? Diskutovať o tom budú Dr. Dawid Golik (Inštitút národnej pamäti, Oddelenie Krakov), historik a autor recentnej práce September 1939 v doline Dunajca. Pohraničná bitka a boje pri hornom Dunajci medzi 1. a 6. septembrom 1939, a Dr. Dušan Segeš (Historický ústav Slovenskej akadémie vied), autor práce Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Tlmočenie zabezpečené.

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Cesty Jána Pavla II.

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, predostrie na aprílovom stretnutí tému apoštolských ciest Jána Pavla II. do Poľska.
25 04.2024 Verejná diskusia

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
25 03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Trojmorie – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni v spolupráci Veľvyslanectvom Rumunska v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom východných štúdií vo Varšave pripravili seminár
15 03.2024 Verejná diskusia