5.11.2019 Poliaci na Slovensku, Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Ewald Danel a syn

Stretnutie Zoznámme sa, prosím: Ewald Danel a syn

5. 11. / 18:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

V novembri bude pokračovať cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu. Hosťami tohto stretnutia budú tentoraz huslista, a zároveň šéf Slovenského komorného orchestra Ewald Danel spolu so svojím synom multiinštrumentalistom Richardom Danelom. Stretnutie bude viesť Małgorzata Wojcieszyńska.

Scheduled ical Google outlook Poliaci na Slovensku Verejná diskusia

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
25 03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Trojmorie – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Litovskej republiky vo Viedni v spolupráci Veľvyslanectvom Rumunska v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Centrom východných štúdií vo Varšave pripravili seminár
15 03.2024 Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Juraj Marušiak, Michal Vašečka

V marci pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
06 03.2024 Poliaci na Slovensku, Verejná diskusia