25.11.2019 - 28.11.2019 Film, Iné, Verejná diskusia, Výstavy

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici

25. – 28. 11. Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 51

www.ff.umb.sk

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje prvý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko a poľský jazyk v tomto regióne. Tohtoročný program na Filozofickej fakulte UMB je rozdelený do niekoľkých dní. Začne sa 25. 11. otvorením výstavy Poľsko  15 rokov v Európskej únii, pričom tejto téme bude venovať prednášku aj veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave p. Krzysztof Strzałka. Následne s prednáškou vystúpi aj riaditeľ Poľského inštitútu p. Jacek Gajewski, ktorý bude hovoriť o poľských komiksoch po roku 1989 (26. 11.) a prof. Andrzej Niewadomski z UMCS v Lubline (27. 11.), ktorý priblíži poľskú emigračnú a vyhnaneckú literatúru v období 1945 – 1989. Vo štvrtok 28. 11. program zavŕši koncert piesní Stanisława Moniuszka v podaní študentov Hudobnej akadémie v Banskej Bystrici pod vedením Marie Tomanovej. Sprievodným podujatím tohto ročníka bude Festival poľských filmov Visla v Banskej Bystrici (viac informácií nižšie), ako aj projekcia oscarového filmu Ida (rež. Paweł Pawlikowski, 2013, 82 min.), premietaného 25. 11. v rámci filmového klubu.

from to
Scheduled ical Google outlook Film Iné Verejná diskusia Výstavy

Ryszard Zwiewka. Dokumentárny film 🗓

Klub Polski – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku natočil dokumentárny film, ktorého tvorcami sú Małgorzata Wojcieszyńska a Juraj Lehuta, o živote a profesijnej kariére Ryszarda Zwiewku – činorodého Poliaka žijúceho na Slovensku od roku 1978.
18 02.2022 Film

Výstava Norwid 130 🗓

V priebehu februára bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline v spolupráci s OZ Polonus výstava Norwid 130, ktorú pripravila Verejná mestská knižnica vo Świdnici.
03 02.2022 28 02.2022 Výstavy

Karolina Lizurej: Priestor na výdaj 🗓

Vo februári nájdu návštevníci Poľského inštitútu v galérii kolektívnu výstavu textilných umeleckých objektov poľských autorov mladého pokolenia:
03 02.2022 02 03.2022 Výstavy