27.05.2021 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom v roku 1946

Májový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Výmeny obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom krátko po vojne.

Primárnym zámerom česko-slovenských predstaviteľov bolo vysídlenie čo najväčšieho počtu Maďarov a budovanie národného štátu Čechov a Slovákov bez neslovanských menšín. Po tom, čo sa česko-slovenskej diplomacii nepodarilo presadiť jednostranné vysídlenie Maďarov podľa vzoru nemeckej menšiny, mala byť vzájomná výmena optimálnym riešením. Rokovania o výmene začali v decembri 1945 a dohoda bola podpísaná vo februári 1946. Dohoda aj samotná výmena boli vnímané kontroverzne, a to najmä pre rôzne podmienky v oboch zmluvných krajinách. Mená diskutujúcich expertov budú zverejnené počas mája na internetovej stránke Ústavu pamäti národa.

27. 5. / 17:00 ONLINE

www.upn.gov.sk

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Jan Berger, Xénia Bergerová

Aj v roku 2021 pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
26 10.2021 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Subkultúra v období tzv.

Októbrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Subkultúry v období tzv. normalizácie,
21 10.2021 Verejná diskusia

Novotvar 2021 🗓

Festival Novotvar (5. – 9. 10.) predstavuje to najzaujímavejšie z aktuálnych trendov v súčasnej domácej, európskej a svetovej literatúre.
07 10.2021 08 10.2021 Literatúra, Verejná diskusia