14.09.2022 Literatúra

Národné čítanie 2022 | Adam Mickiewicz: Balady a romance

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky.

Pre tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda zbierku Balady a romance Adama Mickiewicza, ktorá bola vydaná v roku 1822 vo Vilniuse. Tá sa pritom považuje za začiatok rozvoja žánru balady v poľskej literatúre, a najmä za začiatok poľského romantizmu. Z tohto dôvodu bol rok 2022 pri príležitosti 200. výročia vydania tejto zbierky vyhlásený za Rok poľského romantizmu. Počas tohtoročného 11. ročníka Národného čítania budú balady A. Mickiewicza recitovať študenti a študentky polonistiky z Univerzity Komenského v Bratislave. Literárny prednes doplnia balady Fryderyka Chopina, ktoré na klavíri zahrá Lukáš Píš, absolvent bratislavského konzervatória a Univerzity v Grazi. F. Chopin sa totiž pri komponovaní svojich balád inšpiroval dielami A. Mickiewicza, no nikdy neuviedol konkrétne názvy. Z Národného čítania v Poľskom inštitúte vznikne videozáznam, ktorý bude neskôr dostupný na našom Facebooku.

14. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Poľská knižnica blízko vás: Aleksander Fredro 🗓

Pri príležitosti 230. výročia narodenia Aleksandra Fredra pozývame na stretnutie z cyklu Poľská knižnica blízko vás, na ktorom študenti a záujemcovia môžu spoznať komediálnu aj poetickú tvorbu tohto poľského dramatika a spisovateľa prostredníctvom úryvkov vybraných diel, časť z nich dokonca v audiovizuálnej podobe.
07 03.2023 Literatúra

Literárny festival Novotvar 2022 🗓

Aj v roku 2022 prináša medzinárodný festival Novotvar (5. – 8. 10.) správu o tom najaktuálnejšom zo svetovej a slovenskej literárnej scény.
06 10.2022 Literatúra, Verejná diskusia