14.09.2022 Literatúra

Národné čítanie 2022 | Adam Mickiewicz: Balady a romance

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky.

Pre tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda zbierku Balady a romance Adama Mickiewicza, ktorá bola vydaná v roku 1822 vo Vilniuse. Tá sa pritom považuje za začiatok rozvoja žánru balady v poľskej literatúre, a najmä za začiatok poľského romantizmu. Z tohto dôvodu bol rok 2022 pri príležitosti 200. výročia vydania tejto zbierky vyhlásený za Rok poľského romantizmu. Počas tohtoročného 11. ročníka Národného čítania budú balady A. Mickiewicza recitovať študenti a študentky polonistiky z Univerzity Komenského v Bratislave. Literárny prednes doplnia balady Fryderyka Chopina, ktoré na klavíri zahrá Lukáš Píš, absolvent bratislavského konzervatória a Univerzity v Grazi. F. Chopin sa totiž pri komponovaní svojich balád inšpiroval dielami A. Mickiewicza, no nikdy neuviedol konkrétne názvy. Z Národného čítania v Poľskom inštitúte vznikne videozáznam, ktorý bude neskôr dostupný na našom Facebooku.

14. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Národný deň pamiatky Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V nedeľu 24. marca 2024 si Poľsko po siedmykrát pripomenie Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 80 rokov, od chvíle, keď Nemci zavraždili rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu a všetkých Židov, ktorých táto rodina ukrývala.
25 03.2024 Literatúra, Verejná diskusia

Bližšie Poľska V. 🗓

Podujatie Bližšie Poľska je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
05 03.2024 20 03.2024 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Paulina Siegień: Královec. Město pohádka 🗓

Paulina Siegień je poľská novinárka, prekladateľka a rusistka, absolventka východných štúdií na Varšavskej univerzite.
09 11.2023 Literatúra