23.11.2022 Hudba

Karol Szymanowski: Kráľ Roger | PREMIÉRA

Štátne divadlo Košice uvedie premiéru opery Kráľ Roger, teda vrcholného diela poľského skladateľa Karola Szymanowského, ktorého 140. výročie narodenia si pripomíname tento rok.

Libreto napísal v spolupráci so svojím vzdialeným bratrancom Jarosławom Iwaszkiewiczom, ktorý sa stal neskôr známym poľským spisovateľom. Szymanowski po viacerých návštevách Talianska a Sicílie bol fascinovaný ich kultúrou a históriou. Duchovnou inšpiráciou Kráľa Rogera sa stali tiež Euripidove Bakchantky, Platónov Phaedron a Symposion, ako i diela Friedricha Nietzscheho. Príbeh opery je príbehom vládcu Rogera ako reprezentanta spoločenského systému, sveta racionality, ktorý naruší tajomný Pastier. Príchodom novodobého proroka sa otrasie nielen existujúci spoločenský poriadok, ale začne aj osobná Rogerova premena.

Karol Szymanowski vytvoril v opere osobitý hudobný jazyk, ktorý vychádza z rozličných kompozičných a hudobných štýlov. V charakteristike protikladných svetov môžeme nájsť vplyvy modernej hudby začiatku 20. storočia, exotické orientálne motívy, ale započujeme aj goralské nápevy z okolia Tatier.

V hlavnej úlohe sa predstaví Michał Partyka, laureát medzinárodných speváckych súťaží a sólista Parížskej opery a Veľkého divadla vo Varšave.

Druhá premiéra opery sa uskutoční 25. 11. / 19:00.

23. 11. / 19:00 Košice, Štátne divadlo, Historická budova, Hlavná 58

www.sdke.sk

Scheduled ical Google outlook Hudba

Imaginárium – umenie poľských žien 🗓

Imaginárium – teda to, čo spája umelcov – sa stalo východiskom pre zorganizovanie jedinečného maliarsko-poeticko-hudobného večera v Poľskom inštitúte.
23 03.2023 Hudba, Literatúra, Výstavy

Koncert Symfonického orchestra VŠMU pod vedením Marcina

Známy poľský dirigent Marcin Sompoliński z Poznane bude v marci viesť dva koncerty Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení, ktorého členmi sú najmä študenti Katedry strunových a dychových nástrojov VŠMU.
13 03.2023 15 03.2023 Hudba

Klavírny recitál Piotra Pawlaka 🗓

V predvečer prvého výročia ruskej agresie proti Ukrajine sa uskutoční klavírny recitál mladého a talentovaného poľského klaviristu Piotra Pawlaka, ktorý je držiteľom ocenenia riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave na Medzinárodnom fóre klaviristov „Bieszczady bez hraníc“ v Sanoku (2022).
23 02.2023 Hudba