Možné agrarizmy: Alicja Rogalska

Medzinárodná výstava Možné agrarizmy skúma alternatívy ku globalizovanému systému priemyselného poľnohospodárstva, ktorý je založený na patentovanej receptúre chemických prísad, škodlivých pesticídov a geneticky modifikovaných semien, pestovaných intenzívne strojmi na fosílne palivá.
20 08.2021 20 10.2021 Výstavy

Artur Popek: Cestovný bestiár

Artur Popek je profesorom výtvarných umení. V rokoch 2012 – 2016 zastával pozíciu dekana Umeleckej fakulty Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Lubline.
20 07.2021 31 08.2021 Výstavy

Varmia a Mazúrsko, zázraky prírody a kultúrne dedičstvo

Výstava venovaná regiónu Varmie, Mazúrska a Povislia prezentuje jedinečný región, ktorý spája neobyčajnú krásu prírodného prostredia s historickými pamiatkami.
19 07.2021 31 08.2021 Výstavy

30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021

Panelová výstava 30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021 vznikla pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (15. 2. 1991).
02 06.2021 25 06.2021 Výstavy

30. výročie V4 na plagátoch

Spolok tvorcov úžitkovej grafiky STGU spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky pripravilo minulý rok medzinárodnú plagátovú súťaž venovanú 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4).
15 06.2021 15 07.2021 Výstavy

Poznanský jún 1956

Poznanské povstanie známe aj ako Poznanský jún bol prvým masovým protestom robotníkov a obyvateľov proti komunistickej vláde v Poľskej ľudovej republike.
14 06.2021 18 07.2021 Výstavy

Dni fotografie v Leviciach: Marcin Ryczek

Tento rok sa bude konať už 14. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Ide o projekt spolupráce fotografov mladšej generácie, v rámci ktorého sú pripravené profesionálne, amatérske, autorské, ale aj kolektívne výstavy, a divadelné a filmové predstavenia.
22 05.2021 05 07.2021 Výstavy

Ústava 3. mája

Poľská Ústava z 3. mája 1791 bola vôbec prvou modernou európskou a druhou svetovou ústavou (po americkej), pričom upravovala právny poriadok Poľsko-litovskej únie.
29 04.2021 27 05.2021 Výstavy