Mesiac fotografie 2020: Tri dekády

Súčasťou Mesiaca fotografie bude aj výstava Inštitútu tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave, ktorá sumarizuje roky od založenia Inštitútu v roku 1990 až po súčasnosť, teda do roku 2020.
09 11.2020 11 12.2020 Výstavy

Mesiac fotografie 2020 | Arkadiusz Gola: Čiernobiela zem

Arkadiusz Gola (Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave) je neoddeliteľne spojený so svojím rodným Horným Sliezskom, teda regiónom, v ktorom sa celé stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy.
09 11.2020 11 12.2020 Výstavy

OFF Bratislava

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a dopĺňa jeho program o platformu pre svieže talenty fotografickej scény.
06 11.2020 20 11.2020 Výstavy

InDEx 2 – Industrial Design Examples from Poland

V druhej polovici októbra v Neformálnej galérii Poľského inštitútu (v oknách na Klobučníckej ulici) bude prístupná umelecká výstava venovaná dizajnu s heslom InDEx 2 – Industrial Design Examples from Poland.
19 10.2020 31 10.2020 Výstavy

Dni fotografie v Leviciach 2020: Tomasz Sikora

Tento rok sa bude konať už 13. ročník Dní fotografie organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.
02 10.2020 16 10.2020 Výstavy

Peekaboo Výstava poľskej ilustrácie a animácie pre deti

Výstavu poľskej ilustrácie a animácie pre deti Peekaboo pred­stavíme v rámci medzinárodného Bienále animácie pre deti BAB v Bratislave (5. – 10. 10.).
18 09.2020 28 10.2020 Výstavy

Výstava o Solidarite: Solidárne k slobode

Pri príležitosti 40. výročia od podpísania augustových dohôd a vzniku Solidarity sprístupníme fotografickú výstavu, ktorú pripravilo Európske centrum Solidarity.
08 09.2020 30 09.2020 Výstavy

Varšavská bitka 1920 – 2020

Bitka pri Varšave (známa ako Zázrak na Visle), ktorá trvala od 13. augusta do 25. augusta 1920, predstavovala rozhodujúce stretnutie v poľsko-boľševickej vojne.
12 08.2020 02 09.2020 Výstavy