Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

Stretnutie Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!
19 02.2020 Film, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

ITF SlovakiaTour

24 01.2019 27 01.2019 Iné

ITF Slovakiatour

Veľtrh ITF Slovakiatour
23 01.2020 26 01.2020 Iné

Deň Ludwika Zamenhofa 2019

Stretnutie Deň Ludwika Zamenhofa 2019
17 12.2019 Iné, Verejná diskusia

Vianočný Dobrý trh 2019: Workshopy v Poľskom inštitúte

Vianočný Dobrý trh 2019: Workshopy v Poľskom inštitúte
15 12.2019 Iné, Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici
25 11.2019 28 11.2019 Film, Iné, Verejná diskusia, Výstavy

Eastern Design Conference: Olga Drenda

Konferencia Eastern Design Conference: Olga Drendy
08 11.2019 09 11.2019 Iné

V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

Diskusia V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty
18 10.2019 Iné