Poslanie Poľských inštitútov

Poľské inštitúty, kultúrne inštitúcie spadajúce pod poľské Ministerstvo zahraničných vecí, sa nachádzajú v 25 mestách na svete: Bratislave, Budapešti, Prahe, Viedni, Berlíne, Lipsku, Düsseldorfe, Štokholme, Londýne, Paríži, Bruseli, Madride, Ríme, Moskve, Petrohrade, Minsku, Kyjeve, Sofii, Vilniuse, Bukurešti, New Yorku, Tel Avive, Naí Dillí, Tokiu a Pekingu. V závislosti od priorít štátnej politiky voči konkrétnej krajine, ako aj od ročných priorít verejnej a kultúrnej diplomacie realizujú ciele a zámery Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky v oblasti umenia, kultúry, vedy, vzdelávania a informovania o súčasnom politickom a spoločenskom dianí v Poľsku. Inštitúty napomáhajú tiež v rozvoji priateľských a partnerských vzťahov medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami, zaoberajúcimi sa realizáciou uvedených aktivít, a priamo medzi umelcami. Spolupracujú pri organizácii veľkých podujatí bilaterálneho a medzinárodného charakteru a sprostredkúvajú kontakty medzi rôznymi organizáciami v Poľsku a krajinou, v ktorej sa nachádza ich sídlo.

 

Poľský inštitút v Bratislave

Poľský inštitút bol otvorený v septembri 1950 a mal názov Nové Poľsko. Od roku 1982 fungoval ako Poľské informačné a kultúrne stredisko a od 9. februára 1994 existuje ako Poľský inštitút. Už od roku 1953 sídli na tej istej adrese na Nám. SNP. Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry, umenia a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov. Ťažiskovou programovou formou realizácie cieľov sú výstavy v našej galérii – asi 12 expozícií ročne. Organizujú sa aj iné podujatia: koncerty, prednášky, projekcie filmov, autorské stretnutia, poetické večery, prezentácie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie – ročne viac ako 180 podujatí. Inštitút organizuje ročné kurzy poľského jazyka, na ktoré sa každý rok hlási približne 50-60 osôb. Inštitút udržiava kontakty s viacerými kultúrnymi inštitúciami a tvorivými zväzmi, s ktorými často organizuje spoločné podujatia. Záujemcov o poľskú tlač a knihu iste uspokojí zbierka vyše 10 000 titulov kníh a 60 titulov časopisov.

 

Poľský inštitút patrí medzi najaktívnejšie zahraničné kultúrne organizácie na Slovensku. Je členom bratislavskej skupiny EUNIC (EU National Institutes for Culture). Drvivá väčšina podujatí, na ktorých sa zúčastňujú poľskí umelci alebo sa prezentuje poľská kultúra či veda, sa koná s organizačno-finančnou pomocou inštitútu. Podujatia inštitútu sa nekonajú len v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Leviciach a v iných slovenských mestách.